Fungsi

FUNGSI DAN PERANAN PTPB TAWAU

1. Merancang, melaksana, memantau, menilai, mengurus dan melapor pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.

2. Merancang, memantau, menilai, mengurus dan melapor pelaksanaan inisiatif ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dan khidmat sokongan di Bahagian Tawau.

3. Merancang, memantau, menilai dan melapor keberkesanan pelaksanaan pembestarian sekolah di peringkat Bahagian  Tawau.

4. Membantu penyediaan dan penerbitan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media mengikut piawaian yang ditetapkan.

5. Mengurus, menyelaras, m,emberi khidmat bantu, menilai dan melapor program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber Sekolah.

6. Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai media.

7.Melaksana, memantau, menilai dan memberi khidmat bantu penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah.

8. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s